قالیشویی | کارخانه قالیشویی نوین | عیوب تعمیر فرش و قالی دستباف
7714
rtl,single,single-post,postid-7714,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.1.2,vc_responsive
 

وبلاگ

عیوب تعمیر فرش و قالی دستباف

عیوب تعمیر فرش و قالی دستباف

  |   شستشوی فرش دستباف   |   بدون دیدگاه

کیس شدن قالی

۱- یکسان نبودن شکل قالی و قطر دو سر زیر دار فرش
۲ـ قرار گرفتن شیئی اضافی به هنگام لوله شدن قالی در زیر دار
۳ـ عدم رعایت دوخت صحیح قالی به زیردار
۴ـ جمع شدن چله ها در ناحیه گلیم بافی قبل از شروع بافت
۵ـ کاربرد مواد مصنوعی در خامه ،نخ چله ،پود
۶ـ قوس برداشتن سردار و زیردار ،باعث شل شدن نخ های چله قالی می شود
۷- اگر نخ چله قالی پشمی باشد و بیش از حد کشیده شود

 

دو رنگی قالی

۱ـ متفاوت بودن پشم از نظر جنس
۲ـ د بار رنگ شدن خامه قالی
۳ـ ممکن است از غلط بافی دو رنگ شده باشد
۴ـ بافت قالی متفاوت باشد
۵ـ اسنفاده از پشم نامرغوب
۶ـ خوب رنگ نکردن پشم طوری که مغز آن رنگ نشود
۷ـ عدم شستشوی کامل پشم و نزدودن مواد خارجی از کلاف قبل ازبافت
۸ـ پشم را بدون زیر و رو کردن در زیر آفتاب خشک کردن
۹ـ قالی روی دار زیاد دار بماند
۱۰ـ عدم تهیه مواد اولیه به مقدرا متناسب برای بافت قالی و قالی مسجدی
۱۱ـ پشمی که قبل از رنگ شدن بیش از ۳% چربی داشته باشد
۱۲ـ استفاده کردن از رنگ های نامرغوب موقع رنگرزی

 

بی منظمی در گره قالی

۱ـ نا صاف بودن خامه بافت قالی
۲ـ نا هماهنگ شانه زدن
۳ـ عدم یکنواختی در کوبیدن پود ها
۴ـ ضخیم یا نازک بافتن در یک ردیف
۵- شفت و سل سدن تار ها
۶- یکنواخت نبودن نخ چله قالی
۷- عدم پیش کشی گره های قالی و قالی سجاده

 

غلط بافی قالی

۱ـ بافنده نقشه فرش مسجدی را غلط ببافد
۲ـ گوینده نقشه را غلط بگوید
۳ـ طراح ممکن است نقشه را غلط ترسیم کند
۴ـ عدم تناسب نقشه با رجشمار
۵ـ ضخیم و نازک بودن نخ چله قالی
۶ـ به جای رنگ مورد نظر در نقشه رنگ دیگری به کار بردن
۷ـ در موقع چله کشی رجشمار در ۶۰۵ سانتیمتر متفاوت باشد
۸ـ چند ردیف از نقشه قالی سنتی را نبافتن یا تکراری بافتن

بدون دیدگاه

ارسال یک دیدگاه